Disseny gràfic

Impulsem la vostra identitat visual

La identitat visual és un pilar fonamental de la vostra marca, la seva idoneïtat, qualitat i la correcta aplicació transversal són importants, de fet imprescindibles per guiar i acompanyar el creixement de la vostra empresa.

 

Què és la identitat visual?

A la base de la vostra imatge corporativa hi ha la identitat visual, aquell conjunt de símbols, esquemes cromàtics i composicions visuals que fan la vostra marca única i diferenciable dels vostres competidors. És en el logotip, el símbol visual que identifica i defineix la vostra empresa on es concentra el registre mental que la vostra audiència retindrà sobre la vostra marca o empresa.

Per això és imprescindible que aquest logotip reflecteixi la natura i l’esperit del vostre projecte en clau constructiva, projectant de forma sintètica els valors que la vostra marca necessita destacar per acompanyar-la de forma consistent i coherent durant el seu procés evolutiu, representant de forma sincera i potent els seus objectius de futur.

 

Com puc millorar la meva imatge i identitat corporativa?

Construir les referències visuals i cognitives que identifiquen la vostra organització és un procés constant edificat amb cada petita acció i interacció amb el vostre públic.

Aquesta és una missió que requereix constància, determinació i fidelitat per combinar una estratègia raonada i una aplicació conseqüent que afecta a tots els àmbits i recursos de la vostra estructura, sempre ha d'incloure el vostre logotip i els altres aspectes del disseny de la vostra organització (colors, etiquetes, elements gràfics) en totes les vostres comunicacions i en tots els suports físics i digitals.

Les accions de comunicació de màrqueting i la proposta de valor han de ser coherents en tots els suports. Aquestes representacions visuals i verbals consistents de la vostra empresa en elements impresos, a Internet, vídeo i multimèdia alimentaran la vostra marca i nodriran la identitat corporativa de la vostra empresa.

 

Disseny de llocs web:

El vostre lloc web reflecteix la vostra identitat corporativa en línia. El contingut, els gràfics i la navegació persuasius s'integren de manera harmònica per assolir un èxit destacat. El vostre lloc web sovint és la primera oportunitat per entrar a l'imaginari d'un potencial client. Mai hi ha una segona oportunitat per a fer una primera impressió.